Американська колегія лікарів оновила рекомендації щодо лікування дорослих з діабетом 2 типу. Основні моменти

Американська колегія лікарів (ACP) оновила попередні настанови, враховуючи нові дані щодо ефективності та шкоди нових фармакологічних методів лікування у дорослих з діабетом 2-го типу з метою зниження ризику смертності від усіх причин, серцево-судинної захворюваності та прогресування хронічної хвороби нирок (ХХН) у цих пацієнтів.

Американська колегія лікарів оновила рекомендації щодо лікування дорослих з діабетом 2 типу. Основні моменти - изображение

Цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) є найпоширенішою формою діабету, на яку припадає понад 90% усіх випадків захворювання у світі. Поширеність ЦД2 зростає в усьому світі, головним чином через поведінкові та соціальні фактори, пов'язані з ожирінням, дієтою та фізичною активністю. У своєму звіті за 2021 рік Міжнародна діабетична федерація (IDF) підрахувала, що у 537 мільйонів дорослих у віці від 20 до 79 років у всьому світі діагностовано діабет. IDF прогнозує зростання до 643 мільйонів до 2030 року та 743 мільйонів до 2045 року.

Основними терапевтичними цілями для пацієнтів з ЦД2 є адекватний глікемічний контроль та профілактика атеросклеротичних серцево-судинних і ниркових захворювань, на які припадає майже половина всіх летальних випадків серед дорослих з ЦД2. Незважаючи на численні доступні варіанти лікування, 16% дорослих з ЦД2 мають неадекватний глікемічний контроль, включаючи рівень глікованого гемоглобіну (середній рівень цукру в крові за 3 місяці) A1C > 9%.

Тому Американська колегія лікарів (ACP) визнала необхідним оновити попередні настанови, враховуючи нові дані щодо ефективності та шкоди нових фармакологічних методів лікування у дорослих з ЦД2 з метою зниження ризику смертності від усіх причин, серцево-судинної захворюваності та прогресування хронічної хвороби нирок (ХХН) у цих пацієнтів.

Нові препарати

Фармакологічні препарати, які ACP розглянули при оновленні своїх рекомендацій, включають:

  • агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1 (GLP-1) (тобто дулаглутид, ексенатид, ліраглутид, ліксисенатид і семаглутид);
  • агоніст рецептора GLP-1 і агоніст рецептора глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду (наприклад, тирпептид, тирзепатид);
  • інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT-2) (тобто канагліфлозин, дапагліфлозин, емпагліфлозин та ертугліфлозин);
  • інгібітори дипептидилпептидази 4 (ДПП-4) (тобто алогліптин, лінагліптин, саксагліптин і ситагліптин);
  • інсуліни тривалої дії (тобто інсулін гларгін та інсулін деглудек).

Рекомендації

⇒ ACP рекомендує додати інгібітор SGLT-2 або агоніст GLP-1 до метформіну та модифікації способу життя у дорослих з неадекватно контрольованим ЦД. Згідно з настановами інгібітор SGLT-2 слід використовувати для зниження ризику смертності від усіх причин, основних несприятливих серцево-судинних подій (major adverse cardiovascular events / MACE), прогресування ХХН та госпіталізації внаслідок застійної серцевої недостатності; агоніст GLP-1 слід використовувати для зниження ризику смертності від усіх причин, ССЗ та інсультів.

Інгібітори SGLT-2 та агоністи GLP-1 є єдиними новітніми фармакологічними методами лікування ЦД2, які знижують смертність від усіх причин порівняно з плацебо або звичайним лікуванням. У непрямому порівнянні, інгібітори SGLT-2, ймовірно, знижують ризик госпіталізації внаслідок серцевої недостатності, тоді як агоністи GLP-1, ймовірно, знижують ризик інсультів.

Жоден з класів препаратів не викликає тяжкої гіпоглікемії, але обидва асоціюються з різними шкідливими ефектами, про що повідомляється в спеціальних попередженнях. Обидва класи препаратів призводять до втрати ваги.

Порівняно з інсулінами тривалої дії, інгібітори SGLT-2 можуть знижувати, а агоністи GLP-1, ймовірно, знижують смертність від усіх причин. Порівняно з інгібіторами ДПП-4, агоністи GLP-1, ймовірно, знижують смертність від усіх причин. Порівняно з інгібіторами ДПП-4, інгібітори SGLT-2, ймовірно, знижують MACE, так само як і порівняно з сульфонілсечовиною.

⇒ ACP рекомендує додавати інгібітор ДПП-4 до метформіну та модифікації способу життя у дорослих з неадекватно контрольованим ЦД для зниження захворюваності та смертності від усіх причин.

Порівняно зі звичайною терапією, інгібітори ДПП-4 не призводять до відмінностей у смертності від усіх причин, MACE, інфаркту міокарда, інсульту, госпіталізації з приводу хронічної серцевої недостатності (ХСН), прогресування ХХН або тяжкої гіпоглікемії. Порівняно з інгібіторами SGLT-2, інгібітори ДПП-4 можуть збільшувати частоту госпіталізацій з приводу ХСН і, ймовірно, підвищувати ризик розвитку MACE та прогресування ХХН. Порівняно з агоністами GLP-1, вони, ймовірно, підвищують смертність від усіх причин і госпіталізацію через ХСН та ризик розвитку MACE.

Практичні поради

Метформін (за відсутності протипоказань) та модифікація способу життя є першим кроком у лікуванні ЦД2 у більшості пацієнтів, згідно з ACP.

Вибір додаткової терапії вимагає оцінки ризику/користі і повинен бути персоналізованим на основі вподобань пацієнта, цілей глікемічного контролю, супутніх захворювань і ризику гіпоглікемії. Інгібітори SGLT-2 можуть бути додані пацієнтам з ЦД2 та ХСН або ХХН, відповідно до ACP. Агоністи GLP-1 можуть бути додані пацієнтам з ЦД2 з підвищеним ризиком інсульту або тим, для кого загальна втрата маси тіла є важливою терапевтичною метою.

Цільовим рівнем A1С слід вважати від 7% до 8% у більшості дорослих з ЦД2, а при рівні A1С < 6,5% слід розглянути питання про відмову від фармакологічного лікування. Самоконтроль рівня глюкози в крові може не знадобитися пацієнтам, які отримують метформін у комбінації з інгібітором SGLT-2 або агоністом GLP-1, згідно з ACP.

У випадках адекватного глікемічного контролю при додаванні інгібітора SGLT-2 або агоніста GLP-1 існуюче лікування сульфонілсечовинами або інсуліном тривалої дії слід зменшити або припинити через підвищений ризик розвитку тяжкої гіпоглікемії.


Джерела: Medscape, ACP Journals

Читайте також:

ADA оприлюднила Стандарти лікування цукрового діабету 2024: ключові оновлення

Ремісія діабету 2-го типу: що це означає та як її досягти?

Вчені з Китаю вперше вилікували людину від діабету 2 типу